Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapest Metropolitan University
Andrea
Andrea Brittnek

Full-time professor

Languages

Angol B2 komplex, Német A2-B1 komplex

Title:

főállású mesteroktató

Pozition:

Graphic Design BA/MA angol nyelvű képzések szakvezetője, Tervezőgrafika alapszak Csomagolástervezés specializáció vezető, 2024 január 1-től VIK tanszékvezető

Institute

Vizuális Kommunikáció Tanszék

Education:
 • 2022- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Doktori Iskola, DLA Egyéni fokozatszerző, doktorjelölt
 • 1996 – Magyar Iparművészeti Egyetem, Tanárképző Tanszék, Vizuális Kommunikáció, Rajz- és Környezetkultúra szak – Vizuális kommunikáció tervezőművész, Rajz- és környezetkultúra szakos középiskolai tanár, Egyetemi diploma
 • 1994 – Magyar Iparművészeti Főiskola, Grafika-tipográfia Vizuális Kommunikáció szak – Tervezőgrafikus, Főiskolai diploma
 • 1993 – Kunstakademie München, Bildende Kunst, Kurs
 • 1992-1993 Hochschule Augsburg, Kommunikations-design Fachbereich
Publications:
 • https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10068233&view=simpleList
Subjects:
 • Papír- és csomagolóipari ismeretek és gyakorlat // Tervezőgrafika BA-MA
 • Csomagolástervezés 1-2-3. // Tervezőgrafika BA, Csomagolástervezés specializáció
 • Csomagolástervezési technikák 3. // Tervezőgrafika BA, Csomagolástervezés specializáció
 • Tervezőgrafika műtermi gyakorlat // Tervezőgrafika MA
 • Grafikai stúdium 2-3. (Arculat és Brandépítés) // Tervezőgrafika MA
 • Grafikai tervezési stúdiumok 5-6. // Tervezőgrafika BA
 • Diplomamunka // Tervezőgrafika MA
 • Portfólió // Tervezőgrafika BA
 • Integrált társművészeti gyakorlat // METU Art és ELTE TTK közös kurzusa
 • Paper and Packaging Design Studies and Practice // Graphic Design BA-MA
 • Visual Studies in Graphic Design // Graphic Design MA
 • Graphic Design Studio Practice (Identity and Graphic Design) // Graphic Design MA
 • Graphic Design Studies 3. (Branding) // Graphic Design MA
 • Graphic Design Studies 5-6. // Graphic Design BA
 • Diploma Work // Graphic Design MA
 • Portfolio // Graphic Design BA
Research fields:
 • » Branding, csomagoláskultúra a tervezőgrafikában // Vizuális kommunikáció – funkcionalitás, környezetvédelem, alkalmazott fenntarthatóság, design és művészet. » Vizuális kommunikáció és intuitív ráhatások tudatos alkalmazása a képzőművészet és a tervezőgrafika területein belül. » Térgrafikai, papírplasztikai illusztratív elemek alkalmazása a könyvtervezésben. » Társasjátékok szerepe, tartalmi strukturális felépítése, vizuális megjelenítése, kivitelezése. » Diverzitás és kontinuitás, materiális és vizuális kapcsolatteremtés, transzformáció a mozgás, elmozdulás, áthajlás és áttetszés, átsejlés megvalósításában. » Biodiverzitás és ökopszichológia rendszerszemléletének vizsgálata, a globális anyagkörforgás elvének strukturális alkalmazása a képző- és az alkalmazott művészetben. » Micélium anyagkísérletek és alkalmazási lehetőségek a csomagoláskultúra és a Social Design specifikusan funkcionális területeinek kapcsolatában, az anyagiság szerepének hangsúlyozása a vizuális nyelvi struktúrák és egyéb percepcionális ingerek, érzékelések ötvözésével.
 • 2016 Designgrund cégarculat
 • 2015 Vintage Beauty kozmetikai család cégarculat, termékarculat, csomagolások
 • 2013 AERZEN termékkatalógus
 • 2012-2018 Spirit of Hungary sailing project kampány, cégarculat, webtervezés, kiadványok
 • 2012 Zeiss akciós kampány, hirdetések, EMO diabetes rethinopathia vizuális kampány
 • 2011-2013 Manuel-Art és La-Garde Stúdiók cégarculat, webtervezés
 • 2011 Xolair gyógyszercsalád új vizuális kommunikáció, Aclasta gyógyszer új vizuális kommunikáció
 • 2010 Complex3h és Complextr vizuális kommunikáció, cégarculat
 • 2010-2015 EMO2 cégarculat, termékarculat és csomagolások
 • 2009-2011 EMO cégarculat, teljes arculati kézikönyv
 • 2008 Brinkus Design arculat, katalógus
 • 2003-2006 Jeles5 kiadványok, albumok
 • 2003 Fleurt Trend katalógus
 • 2003 Országos Műemlékvédelmi Hivatal arculat II.
 • 2000-2002 Dr. Stomi pezsgőtabletta arculat és termékcsalád csomagolások
 • 1999 Országos Műemlékvédelmi Hivatal arculat I.
 • 1997-1998 Suchard csokoládé termékcsalád, katalógus
 • 1996-1999 Zwack boroscimkék, csomagolás
 • 1996 Fa Hajó Kft. cégarculat
Other educational and professional work:
 • 2019/01- METU Graphic Design BA/MA szakvezető, Tervezőgrafika BA szak Csomagolástervezés specializáció vezető, Tervezőgrafika BA/MA oktató (Fenntartható design, Papír- és csomagolóipari ismeretek, Cégarculat-termékarculat, Brandépítés, Csomagolástervezés, Térgrafika és Pop-up könyvtervezés, Társasjáték tervezése, Diplomamunka témavezetés)
 • 2017/09- Budapesti Metropolitan Egyetem, Vizuális Kommunikáció Tanszék, főállású mesteroktató, Graphic Design BA/MA szakvezető, Tervezőgrafika BA/MA oktató (Papír- és csomagolóipari ismeretek, Brandépítés, Csomagolástervezés, Térgrafika és Pop-up könyvtervezés, Társasjáték tervezése, Diplomamunka témavezetés)
 • 2013-2017 Budapesti Metropolitan Egyetem, Vizuális Kommunikáció Intézet, óraadó szaktanár (Papír- és csomagolóipari ismeretek, Brandépítés, Csomagolástervezés, Pop-up könyvtervezés, Társasjáték tervezése, Szakdolgozat/Diplomamunka témavezetés)
 • 2014-2015 Corvin Rajziskola Budapest, szaktanár (Brandépítés, Arculat- és csomagolástervezés)
 • 2007-2012 Visart Művészeti Akadémia, szaktanár (Global Design, Grafikai aktualitások)
 • 1996-1997 Corvin Rajziskola Budapest, szaktanár (Grafika-csomagolástervezés)
 • 1995-1996 Nyíregyházi Főiskola Vizuális Kultúra Intézet, óraadó tanár (Grafika-tipográfia tervezés)
Other professional experiences, previous work places, positions:
 • 1997- Manuel-Art Grafikai Stúdió, Kreatív vezető // www.manuel-art.hu
 • 1995-1997 Happy End Reklámügynökség Budapest, Művészeti vezető
 • 1994-1995 Art-Force Grafikai Stúdió Budapest, Grafikus-tipográfus
 • 1993 Brendel und Partner Gewerbeagentur München, Grafikus-tipográfus
Awards
 • 2020/12 METU Elnök-vezérigazgatói Díj, Rektori Elismerő Oklevél Számos csomagolástervezési versenyen helyezést elért hallgatók konzulense, témavezetője 2020-ban és 2021-ben ArtHungry Díj, Illusztráció kategória 1. és 3. helyezések témavezetője 2017-ben, 2021-ben és 2023-ban OTDK Tervezőgrafika 1. és 2. helyezések témavezetője
Description

Brittnek Andrea 2013 óta tanít óraadóként, majd 2017 szeptemberétől főállású mesteroktatóként a METU Tervezőgrafika és Graphic Design BA/MA szakán. 2017-től a Graphic Design BA/MA angol nyelvű képzés szakvezetője, a 2019 szeptemberétől TG-BA szakon indított Csomagolástervezés specializáció vezetője, 2024 január 1-től VIK tanszékvezető. Ezt megelőzően 2007 óta folyamatosan tanított más felsőoktatási intézményekben, illetve jelenleg is dolgozik grafikusként, kreatív vezetőként. Doktorjelölt, DLA egyéni fokozatszerzőként 2022 októberében tett sikeres komplex vizsgát MKE Doktori Iskolájában. Tervezőgrafikusként kedvenc szakterülete a cég- és termékarculatok tervezése, a brandépítés, a csomagolástervezés és a vizuális kommunikáción belül a felületek térgrafikai lehetőségeinek alkalmazása. Az egyetemi oktatás során kiemelten foglalkozik a Pop-up kultúra szerepével a könyvtervezésben, a papírplasztika és a társasjátékok tervezésével. Küldetésének tekinti a fenntartható környezet fontosságát, az újrahasznosítás és az innovatív alapanyagok alkalmazását a tervezőgrafika szakterületén belül, valamint a csomagoláskultúra felsőoktatásban betöltött szerepének elmélyítését és nemzetközileg is elismert nívójának fejlesztését. Tudomány és művészet kapcsolataként természettudós oktató/mentor kollégákkal közösen integrált kurzust vezet, mely során a feldolgozott témakörök a természettudomány, az ökológia, a biokultúra, a biodiverzitás, a fenntarthatóság cirkuláris rendszerét, a growing design és biodesign, antropocén – ökocén fogalmakat taglalják a tudomány és a művészet együttes viszonyában. Kutatási területei az alkalmazott fenntarthatóság témakörét veszik alapul és konceptuális alkotói kísérletei a vizuális kommunikáció és intuitív ráhatások tudatos alkalmazására, interaktív kapcsolatteremtések, valamint a diverzitás és kontinuitás, materiális és vizuális transzformációk vizsgálatára fókuszálnak. Átfogó kutatási és kísérletező produktumok létrehozásán dolgozik kiemelten micéliummal és más organikus anyagok ötvözésével a művészet és a funkcionális design vetületében, koncentráltan a vizualitást kiegészítő, segítő egyéb percepciókra, auditív, taktilis, szaglási, ízlelési ingerekre, érzékelésekre. Mindezek célja egyben a csomagoláskultúra fejlesztése a szociálisan érzékeny társadalmi és környezetvédelmi megközelítésű design szemlélet figyelembe vételével.